Hex Mask UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect Copy crown download Ellipsis External URL Favorite (off) Favorite (on) Fullscreen Help Home Info Live Minus Mobile Menu Mobile Overflow Paginate Dot (filled) Paginate Dot (empty) Pin Placeholder Icon Play Video Circle Play Video Plus Search Team No-Team-Logo_Fallback_003 Ticket Trophy User Input Video Video Play Icon World X Game Mode Icons Hero Icons Map Icons Platform Icons Exclusive on Battle.net Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter VK Youtube Weibo WeChat Workshop Icons WorkshopControl WorkshopShare WorkshopInfinite

Informacje o aktualizacji

W grzePSTEksperymentyBeta
11 lipca 2022

Aktualizacja bety Overwatch 2 – 12.07.2022

OGÓLNE

 • Dodano obsługę wyświetlaczy HDR po wykryciu obsługiwanego sprzętu.
 • Jakość zrzutu ekranu uwzględnia teraz poprawnie rozdzielczości powyżej 1x.
 • Poprawiono odbicia na powierzchni wody na konsolach Xbox Series X|S i PS5.
 • Włączono renderowanie chmur w czasie rzeczywistym na konsolach Xbox Series X|S i PS5.

BOHATEROWIE

Ogólne
 • Ostatnie trafienie, które wyczerpuje pulę pancerza bohatera, teraz znajdzie się pod wpływem dynamicznej redukcji.
  • Na przykład: Poprzednio, jeśli bohaterowi pozostał 1 pkt. pancerza i otrzymał 100 pkt. obrażeń, to zostałyby one zredukowane do 70 pkt. dzięki pancerzowi. Teraz w tej sytuacji bohater otrzyma 99 pkt. obrażeń.

WSPARCIE

Łaska
Anioł Stróż

Poprzednia wersja Anioła Stróża zapewniała graczowi mniejszą kontrolę, często wyrzucając Łaskę w niebezpieczny obszar lub poza zasięg Wskrzeszenia. Ta wersja stawia intencje gracza na pierwszym miejscu, jednocześnie pozwalając na mobilność w pionie bez poświęcania prostoty sterowania.

 • Łaska nie jest już automatycznie wyrzucana w górę po osiągnięciu celu.
 • Zdolność ma teraz licznik, który ładuje się, gdy Anioł Stróż jest aktywny.
 • Anulowanie zdolności za pomocą skoku powoduje teraz wyrzucenie Łaski w kierunku, w którym jest zwrócona.
  • Im więcej Łaska ma ładunku, tym większą będzie miała szybkość startową podczas anulowania Anioła Stróża za pomocą skoku.
 • Przytrzymanie przycisku ruchu w tył i anulowanie Anioła Stróża wyrzuca Łaskę w przeciwnym kierunku.
Moira

Mocną stroną Moiry jest jej ekstremalna przeżywalność, wysoka skuteczność leczenia i stałe zadawanie obrażeń, ale inne postacie wsparcia mają co najmniej jedną opcję użytkową lub zdolność wpływającą na przebieg gry. Dlatego Kula Biotyczna została podzielona na dwie zdolności z oddzielnymi czasami odnowienia: Kulę Biotyczną i Kulę Nekrotyczną. Ze względu na to, że Kula Nekrotyczna może zablokować wiele superzdolności i przechylić losy pojedynków na korzyść Moiry, postać otrzymała również kilka kompensacyjnych osłabień jej ogólnej mocy.

Kula Nekrotyczna
 • Nowa zdolność, która otrzymała tymczasową nazwę „Enfeebling Orb” (Kula Osłabiająca) w grze.
 • Zastępuje obrażenia Kuli Biotycznej i ma oddzielny czas odnowienia wynoszący 16 sek.
 • Wystrzeliwuje lecący prosto pocisk, który wybucha po zetknięciu się z wrogiem lub otoczeniem, zadając obrażenia w promieniu 3 metrów.
 • Zadaje 40 pkt. obrażeń od uderzenia i 10 pkt. obrażeń od eksplozji.
 • Wrogowie dotknięci eksplozją Kuli Nekrotycznej otrzymują efekt osłabienia zmniejszający wszystkie zadawane obrażenia o 75% przez 4 sek.
Kula Biotyczna
 • Obrażenia Kuli Biotycznej zostały zastąpione przez nową zdolność – Kula Nekrotyczna.
  • Każda kula ma swój własny czas odnowienia.
 • Zmniejszono skuteczność Kuli Leczenia z 300 do 250 pkt.
 • Wydłużono czas odnowienia z 8 do 10 sek.
Biotyczny Chwyt
 • Zmniejszono samoleczenie z 24 do 20 pkt. na sekundę.
Zniknięcie
 • Wydłużono czas odnowienia z 6 do 7 sek.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne
 • Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja „Opuść całą ekipą” nie działała zgodnie z zamierzeniem twórców.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że użycie opcji „Wycofać się” w menu komunikacji nie działało.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wartości suwaków nie mogły być szybko regulowane po przytrzymaniu przycisku kierunku.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk informujący o dołączeniu do kanału czatu był odtwarzany za każdym razem, gdy następowała zmiana w okienku czatu.
 • Naprawiono kod błędu TE-10413 przy starcie, gdy konsola PlayStation jest ustawiona na język nieobsługiwany przez OW2.
Bohaterowie

Królowa Junkertown

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Postrzępione Ostrze ciągnęło wrogów dalej niż zamierzano.

Baptiste

 • Naprawiono błąd, który powodował, że alternatywny atak Baptiste'a przechodził przez Lodową Ścianę Mei.
Powrót na górę
Informacje o aktualizacji CzerwiecCzerwiec
Informacje o aktualizacji wersji beta

Te informacje o aktualizacji opisują ogólne zmiany wprowadzone w wersji beta Overwatch 2, które obejmują Szybką grę i Gry dowolne.